KIM JESTEŚMY

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest bezstronną i niezależną jednostką certyfikującą wyroby.

Kompetencje i doświadczenie personelu Biura w obszarze badań i certyfikacji wyrobów budowlanych, gwarantują usługi w pełni spełniające potrzeby i wymagania klientów, oraz prowadzenie procesów oceny zgodności zapewniających zaufanie wszystkich zainteresowanych stron.

Oferujemy usługi certyfikacyjne w systemie europejskim i krajowym, wykonując zadania strony trzeciej w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla następujących grup wyrobów budowlanych:

  • wyroby do izolacji cieplnej,
  • membrany,
  • wyroby do budowy dróg,
  • geotekstylia,
  • wyroby do izolacji przeciwwilgociowej w arkuszach,
  • wyroby do izolacji wodochronnej dachów,
  • wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych.

Jako jednostka akredytowana / notyfikowana wydajemy:

  • krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
  • certyfikat stałości właściwości użytkowych,
  • certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. udostępnia swoje usługi dla wszystkich klientów, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego, członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie, bez stawiania nieuzasadnionych wymagań finansowych
i innych.

Zapewniamy zachowanie poufności wszystkich informacji otrzymanych lub wytworzonych podczas przeprowadzania oceny i ochrony prawa własności klientów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

Naszym celem jest świadczenia profesjonalnych usług i odpowiedzialność w zakresie wykonywanej działalności.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.


polityka jakości

POBIERZ

deklaracja bezstronności

POBIERZ

komitet chroniący bezstronność

POBIERZ
Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. M. Karłowicza 13 lok. 6
40-145 Katowice
tel.: +48 693 635 485
tel.: +48 697 232 111
fax. +48 32 700 31 15
biuro@bcwb.pl